5bb Poly

5bb Poly

Ningbo Osda Solar Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.42~4.72 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Osda Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SSC-156.75M

Allesun New Energy
최저가격 ₩122 / Wp
 • 최대출력: 4.69 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: 210 mm
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 4.69 W
 • Vmpp: 0.543 V
 • Impp: 8.64 A
 • 개방 회로 전압: 0.636 V
 • 단락 전류: 9.16 A
 • FF: --
 • 호률: 19.2 %
 • 모선수: 4
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 4
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4.42 4.47 4.52 4.55 4.57 4.59 4.62 4.64 4.67 4.69 4.72
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
대각선 220 mm
셀 두께 180/200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 4
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 4
납땜 패드 너비 1.4 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.42 W 4.47 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W 4.62 W 4.64 W 4.67 W 4.69 W 4.72 W
최대전압 (Vmpp)
0.5362 V 0.5389 V 0.5365 V 0.5369 V 0.5381 V 0.5392 V 0.5403 V 0.5415 V 0.5429 V 0.544 V 0.5451 V
최대전류 (Impp)
8.385 A 8.36 A 8.455 A 8.496 A 8.522 A 8.547 A 8.574 A 8.598 A 8.62 A 8.65 A 8.68 A
개방전압 (Voc)
0.6304 V 0.6349 V 0.6306 V 0.6317 V 0.6333 V 0.6346 V 0.636 V 0.6373 V 0.6387 V 0.6401 V 0.6415 V
단락전류 (Isc)
8.872 A 9.065 A 8.954 A 8.988 A 9.017 A 9.043 A 9.074 A 9.099 A 9.124 A 9.156 A 9.187 A
셀 효율
18-18.2 % 18.2-18.4 % 18.4-18.5 % 18.5-18.6 % 18.6-18.7 % 18.7-18.8 % 18.8-18.9 % 18.9-19 % 19-19.1 % 19.1-19.2 % 19.2 %
충전율 (FF)
80.39 % 78.28 % 80.34 % 80.34 % 80.3 % 80.31 % 80.27 % 80.29 % 80.31 % 80.29 % 80.28 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.42 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.333 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.049 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.989
--
500 W/m2
0.963
--
300 W/m2
0.939
--
200 W/m2
0.92
--

Ningbo Osda Solar Co., Ltd.

+86 574 87915068
www.osdasol.com
중국
No.128, Haichuan Rd., Jiangbei Dist., Ningbo
직원수: 1,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Ms. zhang
Contact Face
MR TIM
Contact Face
Chris Jia
Contact Face
Carlos Chen

관련된 상품

 • 5bb Mono
  Osda solar 단결정
 • ₩122 / Wp
  SSC-156.75P
  Allesun New Ene... 다결정
 • ₩86.2 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩93.9 / Wp
  LWP5BB-157
  Lightway Solar 다결정
 • ₩111 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩143 / Wp
  MS-9BB166 Mon...
  Mariosolar 단결정
 • ₩128 / Wp
  MS-5BB 156.75...
  Mariosolar 단결정
 • ₩148 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩111 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩111 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • ₩139 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • ₩146 / Wp
  LWM5BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩146 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩148 / Wp
  156.75*156.75...
  Topsky Energy PERC
 • ₩122 / Wp
  SSC-156.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • ₩138 / Wp
  166-Mono-9BB-...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩123 / Wp
  158.75-MONO-5...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩127 / Wp
  MOMO PERC CEL...
  BQ Solartech PERC