Poly Cell 156*156

Poly Cell 156*156

Sunshine Solar Technology Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 3.407~4.076 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Sunshine Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩222 / Wp
 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: --
 • Vmpp: --
 • Impp: --
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • FF: --
 • 호률: --
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: --
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
Poly Cell 156*156 3.407 Poly Cell 156*156 3.468 Poly Cell 156*156 3.529 Poly Cell 156*156 3.59 Poly Cell 156*156 3.65 Poly Cell 156*156 3.711 Poly Cell 156*156 3.772 Poly Cell 156*156 3.833 Poly Cell 156*156 3.894 Poly Cell 156*156 3.955 Poly Cell 156*156 4.015 Poly Cell 156*156 4.076
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
앞면 (-)  
모선수 2
뒷면 (+)  
납땜 패드수 2
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
3.407 W 3.468 W 3.529 W 3.59 W 3.65 W 3.711 W 3.772 W 3.833 W 3.894 W 3.955 W 4.015 W 4.076 W
최대전압 (Vmpp)
0.486 V 0.487 V 0.489 V 0.494 V 0.497 V 0.499 V 0.503 V 0.508 V 0.513 V 0.521 V 0.524 V 0.528 V
최대전류 (Impp)
6.991 A 7.128 A 7.211 A 7.273 A 7.344 A 7.432 A 7.499 A 7.547 A 7.592 A 7.594 A 7.663 A 7.72 A
개방전압 (Voc)
0.604 V 0.607 V 0.608 V 0.609 V 0.61 V 0.611 V 0.613 V 0.616 V 0.618 V 0.619 V 0.62 V 0.622 V
단락전류 (Isc)
7.631 A 7.745 A 7.791 A 7.825 A 7.872 A 7.94 A 7.99 A 8.035 A 8.068 A 8.075 A 8.108 A 8.205 A
셀 효율
14 % 14.25 % 14.5 % 14.75 % 15 % 15.25 % 15.5 % 15.75 % 16 % 16.25 % 16.5 % 16.75 %
충전율 (FF)
73.72 % 73.84 % 74.44 % 75.39 % 76.01 % 76.44 % 77.01 % 77.46 % 78.11 % 79.15 % 79.88 % 79.87 %

Sunshine Solar Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.sunshinesolar.com.cn
중국
Huaxi Industrial Zone, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, 214420
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Sunshine Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Victor Li

관련된 상품

 • Mono Cell 125...
  Sunshine Solar 단결정