CSG-MM156-5BBSeries-Poly

CSG-MM156-5BBSeries-Poly

CSG PVTech Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.43~4.69 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 CSG PVTech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩168 / Wp
  • 최대출력: --
  • 셀종류: PERC
  • 치수: 166×166 mm
  • 대각선: --
  • 셀 두께: 170 µm

제품특성

모델명
CSG-MM156.75-E01 CSG-MM156.75-E02 CSG-MM156.75-E03 CSG-MM156.75-E04 CSG-MM156.75-E05 CSG-MM156.75-E06 CSG-MM156.75-E07 CSG-MM156.75-E08 CSG-MM156.75-E09 CSG-MM156.75-E10 CSG-MM156.75-E11 CSG-MM156.75-E12
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.8 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.43 W 4.45 W 4.48 W 4.5 W 4.53 W 4.55 W 4.57 W 4.6 W 4.62 W 4.64 W 4.67 W 4.69 W
최대전압 (Vmpp)
0.531 V 0.532 V 0.534 V 0.536 V 0.537 V 0.538 V 0.539 V 0.54 V 0.541 V 0.542 V 0.543 V 0.544 V
최대전류 (Impp)
8.37 A 8.39 A 8.41 A 8.43 A 8.45 A 8.47 A 8.49 A 8.51 A 8.53 A 8.55 A 8.57 A 8.59 A
개방전압 (Voc)
0.629 V 0.631 V 0.632 V 0.633 V 0.634 V 0.635 V 0.636 V 0.637 V 0.638 V 0.639 V 0.64 V 0.641 V
단락전류 (Isc)
8.89 A 8.91 A 8.93 A 8.95 A 8.97 A 9 A 9.02 A 9.04 A 9.06 A 9.08 A 9.1 A 9.12 A
셀 효율
18 % 18.1 % 18.2 % 18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.7 % 18.8 % 18.9 % 19 % 19.1 %
충전율 (FF)
79.48 % 79.39 % 79.57 % 79.76 % 79.79 % 79.74 % 79.77 % 79.8 % 79.84 % 79.87 % 79.9 % 79.94 %

CSG PVTech Co., Ltd.

Click to show company phone
www.csgpvtech.com
중국
CSG Green Energy lndustrial Park, Machong, Dongguan, Guangdong
직원수: 1,000
모회사: CSG Holding Co., Ltd.
참고: 귀하의 문의가 CSG PVTech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jason Jia

추가 오피스

국가:
중국
주소:
中国广东省东莞市麻涌镇

관련된 상품

  • CSG-SL156-5BB...
    CSG PVTech 다결정