DH-M-3BB

DH-M-3BB

Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.04~4.38 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

LWNM9BB-BiFi-223

Lightway Solar
최저가격 ₩265 / Wp
 • 최대출력: 5.72 W
 • 셀종류: HJT
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 180 µm

제품특성

모델명
1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
셀 두께 200 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 3
바스바 너비 1.5 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 3
납땜 패드 너비 3 mm
납땜 패드 원료 실버, 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.04 W 4.09 W 4.14 W 4.19 W 4.23 W 4.28 W 4.33 W 4.38 W
최대전압 (Vmpp)
0.514 V 0.517 V 0.52 V 0.523 V 0.526 V 0.529 V 0.532 V 0.535 V
최대전류 (Impp)
7.849 A 7.898 A 7.947 A 7.996 A 8.045 A 8.094 A 0.143 A 0.192 A
개방전압 (Voc)
0.607 V 0.611 V 0.615 V 0.619 V 0.623 V 0.627 V 0.631 V 0.635 V
단락전류 (Isc)
8.401 A 8.439 A 8.477 A 8.515 A 8.553 A 8.591 A 8.629 A 8.667 A
셀 효율
16.6 % 16.8 % 17 % 17.2 % 17.4 % 17.6 % 17.8 % 18 %
충전율 (FF)
79.11 % 79.19 % 79.27 % 79.34 % 79.42 % 79.49 % 1.4 % 1.87 %

Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
www.dh-solar.com
중국
13E, Quanzhi Science & Technology Building, Maozhoushan Industrial Park, Shajing Area, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Xinhua Ren
Contact Face
Echo Zhang
Contact Face
Mia

관련된 상품

 • DH-M-4BB
  DH-Solar 다결정
 • DH-S-4BB
  DH-Solar 단결정
 • DH-S-3BB
  DH-Solar 단결정
 • DH-S-2BB
  DH-Solar 단결정