DH-S-2BB

DH-S-2BB

Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.
셀종류: 단결정
공율범위: 4.41~4.76 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

LWNM9BB-BiFi-223

Lightway Solar
최저가격 ₩265 / Wp
 • 최대출력: 5.72 W
 • 셀종류: HJT
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 180 µm

제품특성

모델명
1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 156×156 mm
셀 두께 200 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 2
바스바 너비 1.8 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 2
납땜 패드 너비 3 mm
납땜 패드 원료 실버, 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.41 W 4.46 W 4.51 W 4.56 W 4.61 W 4.66 W 4.71 W 4.76 W
최대전압 (Vmpp)
0.526 V 0.528 V 0.531 V 0.533 V 0.535 V 0.537 V 0.539 V 0.541 V
최대전류 (Impp)
8.39 A 8.45 A 8.51 A 8.57 A 8.62 A 8.68 A 8.74 A 8.79 A
개방전압 (Voc)
0.628 V 0.63 V 0.632 V 0.634 V 0.636 V 0.637 V 0.639 V 0.641 V
단락전류 (Isc)
9.03 A 9.06 A 9.09 A 9.12 A 9.15 A 9.18 A 9.21 A 9.24 A
셀 효율
18.4 % 18.6 % 18.8 % 19 % 19.2 % 19.4 % 19.6 % 19.8 %
충전율 (FF)
77.82 % 78.17 % 78.66 % 79 % 79.25 % 79.71 % 80.05 % 80.29 %

Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
www.dh-solar.com
중국
13E, Quanzhi Science & Technology Building, Maozhoushan Industrial Park, Shajing Area, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen DH-Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Xinhua Ren
Contact Face
Echo Zhang
Contact Face
Mia

관련된 상품

 • DH-M-4BB
  DH-Solar 다결정
 • DH-S-4BB
  DH-Solar 단결정
 • DH-S-3BB
  DH-Solar 단결정
 • DH-M-3BB
  DH-Solar 다결정