Rainbow Cell 2BB

Sunshine PV Corporation
셀종류: 다결정
공율범위: 3.773 Wp
지역: 대만 대만

대체 제품

156.75PERC-104...

Shine Earth (Fujian) New Energy
최저가격 ₩124 / Wp
 • 최대출력: 5.03 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 5.03 W
 • Vmpp: 0.558 V
 • Impp: 9.089 A
 • 개방 회로 전압: 0.665 V
 • 단락 전류: 9.652 A
 • FF: 79.02 %
 • 호률: 20.6 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
153
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 220 mm
셀 두께 200 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 2
바스바 너비 1.8 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 2
납땜 패드 너비 3.5 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
3.773 W
최대전압 (Vmpp)
0.528 V
최대전류 (Impp)
7.05 A
개방전압 (Voc)
0.632 V
단락전류 (Isc)
7.52 A
셀 효율
15.3-15.4 %
충전율 (FF)
78.32 %
PDF  
제품 사양서 다운받기

Sunshine PV Corporation

No. 16-1, Guangfu N. Rd., Hsinchu Industrial Park
모회사: Solartech Energy Corp.

유용한 연락처

Contact Face
CHIEN KO WEI
Contact Face
Melody

관련된 상품

 • Rainbow Cell
  Sunshine PV 다결정
 • ₩136 / Wp
  SSC-156.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • Rainbow Cell ...
  Sunshine PV 다결정
 • ₩80.5 / Wp
  P156B5
  Sunlike Solar 다결정
 • Rainbow Cell ...
  Sunshine PV 다결정
 • ₩111 / Wp
  M156B5
  Sunlike Solar 단결정
 • Mono PERC SE ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • ₩135 / Wp
  Mono-156.75-4...
  East Solar Ener... PERC
 • ₩235 / Wp
  M4 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • ₩217 / Wp
  M2 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • ₩156 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • ₩124 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩151 / Wp
  LWM5BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩124 / Wp
  JS156B5
  JS Solar 다결정
 • ₩173 / Wp
  JS156M5
  JS Solar 단결정
 • ₩97.9 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩96.6 / Wp
  LWP5BB-157
  Lightway Solar 다결정
 • ₩151 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩143 / Wp
  Multi-156.75-...
  East Solar Ener... 다결정
 • ₩152 / Wp
  156.75*156.75...
  Topsky Energy PERC