TW072A

TW072A

Tongwei Solar Co., Ltd.
셀종류: PERC
공율범위: 5.03~5.38 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tongwei Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

AV-157P

Allesun New Energy
 • 최대출력: 4.234 W
 • 셀종류: 다결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: 220 mm
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 4.234 W
 • Vmpp: 0.526 V
 • Impp: 8.049 A
 • 개방 회로 전압: 0.63 V
 • 단락 전류: 8.644 A
 • FF: --
 • 호률: 17.4 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 4
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
TW-156.75M-206 TW-156.75M-207 TW-156.75M-208 TW-156.75M-209 TW-156.75M-210 TW-156.75M-211 TW-156.75M-212 TW-156.75M-213 TW-156.75M-214 TW-156.75M-215 TW-156.75M-216 TW-156.75M-217 TW-156.75M-218 TW-156.75M-219 TW-156.75M-220
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.8±0.2 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.03 W 5.06 W 5.08 W 5.11 W 5.13 W 5.16 W 5.18 W 5.2 W 5.23 W 5.25 W 5.28 W 5.3 W 5.33 W 5.35 W 5.38 W
최대전압 (Vmpp)
0.558 V 0.56 V 0.562 V 0.564 V 0.565 V 0.566 V 0.567 V 0.569 V 0.571 V 0.573 V 0.574 V 0.575 V 0.576 V 0.577 V 0.578 V
최대전류 (Impp)
9.089 A 9.113 A 9.14 A 9.162 A 9.18 A 9.205 A 9.244 A 9.255 A 9.269 A 9.279 A 9.291 A 9.303 A 9.316 A 9.329 A 9.342 A
개방전압 (Voc)
0.665 V 0.666 V 0.667 V 0.668 V 0.669 V 0.67 V 0.671 V 0.672 V 0.673 V 0.674 V 0.675 V 0.676 V 0.677 V 0.678 V 0.679 V
단락전류 (Isc)
9.652 A 9.667 A 9.681 A 9.703 A 9.709 A 9.724 A 9.73 A 9.744 A 9.759 A 9.774 A 9.788 A 9.803 A 9.818 A 9.832 A 9.847 A
셀 효율
20.6 % 20.7 % 20.8 % 20.9 % 21 % 21.1 % 21.2 % 21.3 % 21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 % 21.8 % 21.9 % 22 %
충전율 (FF)
79.02 % 79.27 % 79.55 % 79.72 % 79.85 % 79.97 % 80.28 % 80.42 % 80.58 % 80.71 % 80.72 % 80.72 % 80.73 % 80.75 % 80.76 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.38 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.36 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.07 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.996
--
800 W/m2
0.991
--
600 W/m2
0.988
--
400 W/m2
0.962
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tongwei Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
www.tw-solar.com
중국
No. 999 Shuangxing Avenue, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan, 610299
직원수: 4,700
참고: 귀하의 문의가 Tongwei Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Lynn
Contact Face
Joe Chen
Contact Face
Tom Liu
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, 양면형, HJT

관련된 상품

 • TW071
  Tongwei Solar PERC
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • TW078
  Tongwei Solar 양면형
 • ₩152 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • SE PERC Bifac...
  Tongwei Solar 양면형
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • TW060A
  Tongwei Solar PERC
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • TW073S
  Tongwei Solar PERC
 • ₩431 / Wp
  Sunpower 125 ...
  Topsky Energy 단결정
 • ₩187 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩116 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩199 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩148 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩126 / Wp
  MS-5BB 156.75...
  Mario Solar 단결정
 • ₩144 / Wp
  MS-9BB166 Mon...
  Mario Solar 단결정
 • ₩130 / Wp
  RL 166 9BB-12...
  Reeco Logic 단결정
 • ₩193 / Wp
  LWM9BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • 182mm 10BB Bi...
  Zoeast PV PERC
 • 166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC
 • 158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC