P6E5H

EEPV CORP.
셀종류: PERC
공율범위: 5.47 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 EEPV CORP.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Mono M158B5P

Sunlike Solar
최저가격 ₩108 / Wp
 • 최대출력: 5.59 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 223±0.5 mm
 • 셀 두께: 190-200 µm
 • Pmax: 5.59 W
 • Vmpp: 0.578 V
 • Impp: 9.78 A
 • 개방 회로 전압: 0.682 V
 • 단락 전류: 10.32 A
 • FF: 80.32 %
 • 호률: 22.2 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
P6E5H
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
대각선 210±0.25 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.7±0.1 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.47 W
최대전압 (Vmpp)
0.574 V
최대전류 (Impp)
9.53 A
개방전압 (Voc)
0.674 V
단락전류 (Isc)
10.01 A
셀 효율
21.2-22.4 %
충전율 (FF)
81.08 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.3212 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.2771 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.065 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

EEPV CORP.

No. 156, Jhongyuan Rd., Jhongli Dist., Taoyuan City 32068
직원수: 350
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
EEPV
Contact Face
Liwei Lin

관련된 상품

 • P6F5H
  EEPV PERC
 • ₩109 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • B6F5H
  EEPV 양면형
 • ₩131 / Wp
  Mono-156.75-4...
  East Solar Ener... PERC
 • P6E3B
  EEPV PERC
 • ₩209 / Wp
  M2 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • P6E4H
  EEPV PERC
 • ₩120 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩138 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩151 / Wp
  156.75*156.75...
  Topsky Energy PERC
 • ₩138 / Wp
  MOMO PERC CEL...
  BQ Solartech PERC
 • ₩132 / Wp
  SSC-156.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • ₩108 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • Mono PERC SE ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • ₩151 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • ₩138 / Wp
  LWM5BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩120 / Wp
  JS156B5
  JS Solar 다결정
 • ₩168 / Wp
  JS156M5
  JS Solar 단결정
 • ₩94.6 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩75.4 / Wp
  LWP5BB-157
  Lightway Solar 다결정