P6F5H

EEPV Corp.
셀종류: PERC
공율범위: 5.64 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 EEPV Corp.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩226 / Wp
 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: 223±0.5 mm
 • 셀 두께: 175 µm

제품특성

모델명
P6F5H
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 158.75×158.75 mm
대각선 223±0.25 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.7±0.1 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.64 W
최대전압 (Vmpp)
0.576 V
최대전류 (Impp)
9.79 A
개방전압 (Voc)
10.28 V
단락전류 (Isc)
0.676 A
셀 효율
21.2-22.4 %
충전율 (FF)
81.15 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.3212 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.2771 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.065 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

EEPV Corp.

+886 3 4629988
www.eepv.com.tw
대만
No. 156, Jhongyuan Rd., Jhongli Dist., Taoyuan City, 32068
직원수: 350
참고: 귀하의 문의가 EEPV Corp.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
EEPV
Contact Face
Liwei Lin

관련된 상품

 • P6E5H
  EEPV PERC
 • M158 5BB Mono...
  Centro Energy PERC
 • B6F5H
  EEPV 양면형
 • ₩256 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • P6E3B
  EEPV PERC
 • ₩157 / Wp
  158KSMP-05
  Bingo New Energy PERC
 • P6E4H
  EEPV PERC
 • ₩204 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • P157 5BB Poly...
  Centro Energy 다결정
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • TS182M MONO-C...
  T.S Solar Energy 단결정
 • TS158.75M-5BB
  T.S Solar Energy 단결정
 • TS166M-9BB
  T.S Solar Energy PERC
 • ₩228 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩214 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩262 / Wp
  LWNM9BB-BiFi-...
  Lightway Solar HJT
 • ₩189 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩183 / Wp
  M182B10B 182/...
  Sunlike Solar 양면형
 • ₩157 / Wp
  182KBMP-10B13...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩174 / Wp
  AL-M10M182-10...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩201 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • 166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC