HDT-C-C

HDT-C-C

GS-Solar
셀종류: 양면형
공율범위: 5.47~5.71 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 GS-Solar로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩203 / Wp
 • 최대출력: 5.44 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 170 µm
 • Pmax: 5.44 W
 • Vmpp: 0.566 V
 • Impp: 9.611 A
 • 개방 회로 전압: 0.671 V
 • 단락 전류: 10.164 A
 • FF: 79.76 %
 • 호률: 21.6 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
HC224 HC226 HC228 HC230 HC232 HC234
제품특성  
솔라셀 기술 양면형
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 150 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 4 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.47 W 5.52 W 5.57 W 5.62 W 5.66 W 5.71 W
최대전압 (Vmpp)
0.637 V 0.64 V 0.643 V 0.646 V 0.649 V 0.652 V
최대전류 (Impp)
8.59 A 8.63 A 8.67 A 8.7 A 8.73 A 8.76 A
개방전압 (Voc)
0.736 V 0.738 V 0.74 V 0.742 V 0.743 V 0.744 V
단락전류 (Isc)
9.12 A 9.13 A 9.14 A 9.15 A 9.16 A 9.17 A
셀 효율
22.4-22.6 % 22.6-22.8 % 22.8-23 % 23-23.2 % 23.2-23.4 % 23.4-23.6 %
충전율 (FF)
81.52 % 81.97 % 82.42 % 82.78 % 83.25 % 83.72 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.28 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.277 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.059 %/˚C

GS-Solar

Click to show company phone
www.gs-solar.com
중국
Jinshang Road, Jiangnan High-tech Park, Licheng District, Quanzhou, Fujian, 362005
직원수: 500
참고: 귀하의 문의가 GS-Solar로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
葛洪
Contact Face
庄焕峰
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
솔라셀
솔라셀 기술:
HJT

관련된 상품

 • ₩240 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩248 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩226 / Wp
  166mm 9BB Bif...
  Aoli Solar 양면형
 • ₩227 / Wp
  158KSMP-05
  Bingo New Energy PERC
 • ₩206 / Wp
  166KBMP-9BBF ...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩216 / Wp
  182KBMP-10B13...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩213 / Wp
  M182B10B 182/...
  Sunlike Solar 양면형
 • ₩215 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩219 / Wp
  LWNM9BB-BiFi-...
  Lightway Solar HJT
 • ₩222 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩196 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • PERC 9BB M6 -...
  Lux 단결정
 • Polycrystalli...
  Lux 다결정
 • ₩207 / Wp
  182mm 10BB Bi...
  Zoeast PV PERC
 • ₩201 / Wp
  166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC
 • ₩216 / Wp
  158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC