158-5BB-210

158-5BB-210

Zoeast PV Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩180 / Wp
셀종류: PERC
공율범위: 5.39~5.64 Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

LWM9BB-BiFi-223

Lightway Solar
최저가격 ₩195 / Wp
 • 최대출력: 5.49 W
 • 셀종류: 양면형
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: 5.49 W
 • Vmpp: 0.573 V
 • Impp: 9.475 A
 • 개방 회로 전압: 0.674 V
 • 단락 전류: 10.131 A
 • FF: 79.51 %
 • 호률: 21.80 %
 • 모선수: 6
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 6
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
5.39 5.42 5.44 5.47 5.49 5.52 5.54 5.57 5.59 5.62 5.64
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 158.75×158.75 mm
대각선 223±0.25 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 이산화 티탄
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.7 mm
납땜 패드 원료 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.39 W 5.42 W 5.44 W 5.47 W 5.49 W 5.52 W 5.54 W 5.57 W 5.59 W 5.62 W 5.64 W
최대전압 (Vmpp)
0.571 V 0.572 V 0.573 V 0.574 V 0.576 V 0.578 V 0.58 V 0.581 V 0.583 V 0.584 V 0.584 V
최대전류 (Impp)
9.462 A 9.508 A 9.532 A 9.554 A 9.564 A 9.58 A 9.59 A 9.602 A 9.619 A 9.638 A 9.665 A
개방전압 (Voc)
0.673 V 0.673 V 0.674 V 0.675 V 0.676 V 0.678 V 0.68 V 0.681 V 0.682 V 0.683 V 0.684 V
단락전류 (Isc)
10.038 A 10.051 A 10.063 A 10.077 A 10.084 A 10.092 A 10.1 A 10.11 A 10.125 A 10.14 A 10.152 A
셀 효율
21.4-21.5 % 21.5-21.6 % 21.6-21.7 % 21.7-21.8 % 21.8-21.9 % 21.9-22 % 2-22.1 % 22.1-22.2 % 2.2-22.3 % 22.34-22.4 % 22.4 %
충전율 (FF)
79.98 % 80.4 % 80.53 % 80.62 % 80.81 % 80.93 % 80.99 % 81.03 % 81.21 % 81.27 % 81.28 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) 0.06 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.3 %/˚C
온도 계수(Isc) -0.39 %/˚C

Zoeast PV Co., Ltd.

Click to show company phone
www.zoeastpv.com
중국
No.14, Jinghu Road, Xinzhuang Street, Yixing, Wuxi, Jiangsu, 214266
제품은 더 이상 제조되지 않는다.
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

Zoeast PV Co., Ltd.의 다른 4시리즈

 • 182mm 10BB Bi...
  Wp PERC
 • 166mm 9BB Bif...
  Wp PERC
 • 158.75mm 5BB ...
  Wp PERC
 • 210mm 12BB Bi...
  Wp PERC