156.75P-5BB

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.47~4.59 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TS166M-9BB

T.S Solar Energy
 • 최대출력: 5.89 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm

제품특성

모델명
4.47 4.5 4.52 4.55 4.57 4.59
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.9±0.2 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.47 W 4.5 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W
최대전압 (Vmpp)
0.531 V 0.533 V 0.534 V 0.536 V 0.538 V 0.539 V
최대전류 (Impp)
8.421 A 8.431 A 8.466 A 8.482 A 8.499 A 8.505 A
개방전압 (Voc)
0.632 V 0.633 V 0.634 V 0.635 V 0.636 V 0.637 V
단락전류 (Isc)
8.949 A 8.973 A 8.988 A 9.002 A 9.006 A 9.015 A
셀 효율
18.2 % 18.3 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.7 %
충전율 (FF)
79.06 % 79.12 % 79.34 % 79.53 % 79.83 % 79.83 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) 0.4 %/˚C
온도 계수(Voc) 0.32 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.02 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.995
--
500 W/m2
0.969
--
300 W/m2
0.947
--
200 W/m2
0.928
--

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hfmaterial.com
중국
Room 1619, Building B, Shuangzi Building, No. 45 Haiyu North Road, Changshu, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 156.75P-5BB-H...
  Huanfa New Mate... 다결정
 • 157-POLY-5BB-...
  Hershey-Power 다결정
 • Mono Cell
  Huanfa New Mate... 단결정
 • TS182M MONO-C...
  T.S Solar Energy 단결정
 • PERC Mono Cell
  Huanfa New Mate... PERC
 • P-PERC-210-12...
  Solar N Plus PERC