Mono Cell

Mono Cell

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.
셀종류: 단결정
공율범위: 4.765~7.887 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

12BB-M6 240-247

Xiangyu New Energy
 • 최대출력: 6.58 W
 • 셀종류: HJT
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 140 µm

제품특성

모델명
4.765 4.789 4.814 4.838 4.863 4.887
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 156.75×156.75 mm
대각선 210±1 mm
셀 두께 220 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.765 W 7.789 W 7.814 W 7.838 W 7.863 W 7.887 W
최대전압 (Vmpp)
0.546 V 0.544 V 0.545 V 0.545 V 0.547 V 0.549 V
최대전류 (Impp)
8.727 A 8.852 A 8.833 A 8.877 A 8.89 A 8.901 A
개방전압 (Voc)
0.642 V 0.642 V 0.642 V 0.645 V 0.644 V 0.645 V
단락전류 (Isc)
9.225 A 9.382 A 9.378 A 9.439 A 9.451 A 9.454 A
셀 효율
19.5 % 19.6 % 19.7 % 19.8 % 19.9 % 20 %
충전율 (FF)
80.46 % 79.95 % 79.96 % 79.47 % 79.9 % 80.14 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.47 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.35 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.024 %/˚C

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hfmaterial.com
중국
Room 1619, Building B, Shuangzi Building, No. 45 Haiyu North Road, Changshu, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 156.75P-5BB
  Huanfa New Mate... 다결정
 • 156.75P-5BB-H...
  Huanfa New Mate... 다결정
 • PERC Mono Cell
  Huanfa New Mate... PERC