182-PERC-10BB-PID

182-PERC-10BB-PID

Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩198 / Wp
셀종류: PERC
공율범위: 7.065~7.759 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩221 / Wp
 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 170 µm
 • Pmax: --
 • Vmpp: --
 • Impp: --
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • FF: --
 • 호률: --
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: --
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
7.065 7.098 7.131 7.164 7.198 7.231 7.264 7.297 7.33 7.363 7.396 7.439 7.462 7.495 7.528 7.561 7.594 7.627 7.66 7.693 7.726 7.759
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 182x182 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
7.065 W 7.098 W 7.131 W 7.164 W 7.198 W 7.231 W 7.264 W 7.297 W 7.33 W 7.363 W 7.396 W 7.429 W 7.462 W 7.495 W 7.528 W 7.561 W 7.594 W 7.627 W 7.66 W 7.693 W 7.726 W 7.759 W
최대전압 (Vmpp)
0.5812 V 0.5822 V 0.5832 V 0.5842 V 0.5852 V 0.5862 V 0.5872 V 0.5882 V 0.5892 V 0.5902 V 0.5912 V 0.5922 V 0.5934 V 0.5946 V 0.5958 V 0.5971 V 0.5987 V 0.6011 V 0.6025 V 0.6039 V 0.6053 V 0.6067 V
최대전류 (Impp)
12.157 A 12.192 A 12.228 A 12.264 A 12.299 A 12.335 A 12.37 A 12.405 A 12.44 A 12.475 A 12.509 A 12.544 A 12.574 A 12.605 A 12.635 A 12.662 A 12.684 A 12.688 A 12.713 A 12.738 A 12.764 A 12.789 A
개방전압 (Voc)
0.6783 V 0.6788 V 0.6793 V 0.6798 V 0.6803 V 0.6808 V 0.6813 V 0.6818 V 0.6823 V 0.6828 V 0.6833 V 0.684 V 0.6849 V 0.6856 V 0.6864 V 0.687 V 0.6875 V 0.688 V 0.6885 V 0.689 V 0.6895 V 0.69 V
단락전류 (Isc)
12.853 A 12.884 A 12.915 A 12.947 A 12.977 A 13.008 A 13.039 A 13.069 A 13.1 A 13.13 A 13.163 A 13.198 A 13.225 A 13.255 A 13.28 A 13.305 A 13.323 A 13.329 A 13.348 A 13.367 A 13.386 A 13.404 A
셀 효율
21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 % 21.8 % 21.9 % 22 % 22.1 % 22.2 % 22.3 % 22.4 % 22.5 % 22.6 % 22.7 % 22.8 % 22.9 % 23 % 23.1 % 23.2 % 23.3 % 23.4 % 23.5 %
충전율 (FF)
81.04 % 81.16 % 81.29 % 81.4 % 81.53 % 81.65 % 81.77 % 81.89 % 82 % 82.13 % 82.22 % 82.29 % 82.38 % 82.47 % 82.58 % 82.71 % 82.91 % 83.17 % 83.35 % 83.52 % 83.71 % 83.89 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.4 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.31 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.038 %/˚C

Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hershey-power.com
중국
No. 69, Huiling West Road, Zouqu, Wujin District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 300
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HERSHEY-POWER
Contact Face
Sally Gao
Contact Face
Judy Zhu
Contact Face
Amy Tang
제품 동영상
제품Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.의 다른 11시리즈

 • ₩142 / Wp
  156.75-POLY-5...
  4.47~4.67 Wp 다결정
 • ₩216 / Wp
  156.75-Black ...
  4.48~4.77 Wp 다결정
 • ₩214 / Wp
  156.75-MONO-5...
  4.89~5.14 Wp 단결정
 • ₩221 / Wp
  158.75-5BB Mo...
  5.26~5.54 Wp 단결정
 • ₩218 / Wp
  158.75-MONO-5...
  5.2~5.66 Wp 단결정
 • ₩194 / Wp
  166-Mono-9BB-...
  6.03~6.31 Wp 단결정
 • ₩198 / Wp
  182-Mono-10BB...
  7.065~7.759 Wp 단결정
 • ₩208 / Wp
  158.75-MONO-5...
  5.39~5.75 Wp 단결정
 • ₩213 / Wp
  158.75-PERC-5...
  5.39~5.75 Wp PERC
 • ₩216 / Wp
  157-MONO-5BB
  5.204~5.451 Wp 단결정
 • ₩216 / Wp
  157-PERC-5BB
  5.204~5.451 Wp PERC