158.75-PERC-5BB-PID

158.75-PERC-5BB-PID

Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩192 / Wp
셀종류: PERC
공율범위: 5.39~5.75 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩224 / Wp
 • 최대출력: 5.89 W
 • 셀종류: 양면형
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: 5.89 W
 • Vmpp: 0.5684 V
 • Impp: 10.371 A
 • 개방 회로 전압: 0.6713 V
 • 단락 전류: 10.958 A
 • FF: 80.12 %
 • 호률: 21.5 %
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
5.39 5.42 5.44 5.47 5.49 5.52 5.54 5.57 5.67 5.59 5.62 5.64 5.69 5.72 5.75
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 158.75×158.75 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.8 mm
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.39 W 5.42 W 5.44 W 5.47 W 5.49 W 5.52 W 5.54 W 5.57 W 5.57 W 5.59 W 5.62 W 5.64 W 5.69 W 5.72 W 5.75 W
최대전압 (Vmpp)
0.563 V 0.565 V 0.567 V 0.57 V 0.572 V 0.573 V 0.574 V 0.576 V 0.58 V 0.577 V 0.578 V 0.579 V 0.581 V 0.582 V 0.583 V
최대전류 (Impp)
9.58 A 9.59 A 9.6 A 9.62 A 9.64 A 9.66 A 9.69 A 9.71 A 9.79 A 9.72 A 9.74 A 9.76 A 9.82 A 9.85 A 9.87 A
개방전압 (Voc)
0.669 V 0.67 V 0.672 V 0.673 V 0.674 V 0.675 V 0.677 V 0.678 V 0.682 V 0.678 V 0.68 V 0.681 V 0.683 V 0.684 V 0.685 V
단락전류 (Isc)
10.09 A 10.1 A 10.12 A 10.17 A 10.2 A 10.21 A 10.22 A 10.24 A 10.29 A 10.25 A 10.27 A 10.29 A 10.3 A 10.31 A 10.32 A
셀 효율
21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 % 21.8 % 21.9 % 22 % 22.1 % 22.5 % 22.2 % 22.3 % 22.4 % 22.6 % 22.7 % 22.8 %
충전율 (FF)
79.9 % 80.07 % 80.04 % 80.12 % 80.21 % 80.32 % 80.39 % 80.56 % 80.91 % 80.7 % 80.61 % 80.64 % 81.1 % 81.29 % 81.4 %

Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hershey-power.com
중국
No. 69, Huiling West Road, Zouqu, Wujin District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 300
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HERSHEY-POWER
Contact Face
Sally Gao
Contact Face
Judy Zhu
Contact Face
Amy Tang
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC
제품 동영상
제품Changzhou Hershey-Power New Energy Co., Ltd.의 다른 11시리즈

 • ₩128 / Wp
  156.75-POLY-5...
  4.47~4.67 Wp 다결정
 • ₩195 / Wp
  156.75-Black ...
  4.48~4.77 Wp 다결정
 • ₩193 / Wp
  156.75-MONO-5...
  4.89~5.14 Wp 단결정
 • ₩200 / Wp
  158.75-5BB Mo...
  5.26~5.54 Wp 단결정
 • ₩197 / Wp
  158.75-MONO-5...
  5.2~5.66 Wp 단결정
 • ₩175 / Wp
  166-Mono-9BB-...
  6.03~6.31 Wp 단결정
 • ₩179 / Wp
  182-Mono-10BB...
  7.065~7.759 Wp 단결정
 • ₩179 / Wp
  182-PERC-10BB...
  7.065~7.759 Wp PERC
 • ₩188 / Wp
  158.75-MONO-5...
  5.39~5.75 Wp 단결정
 • ₩195 / Wp
  157-MONO-5BB
  5.204~5.451 Wp 단결정
 • ₩195 / Wp
  157-PERC-5BB
  5.204~5.451 Wp PERC