BSE-P156.75-BB5

BSE-P156.75-BB5

Bright Solar Energy Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 4.545~4.668 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

166KBMP-9BBF P...

Bingo New Energy
최저가격 ₩212 / Wp
 • 최대출력: 6.28 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 166×166 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 175 µm
 • Pmax: 6.28 W
 • Vmpp: 0.586 V
 • Impp: 10.713 A
 • 개방 회로 전압: 0.686 V
 • 단락 전류: 11.204 A
 • FF: 81.68 %
 • 호률: 22.9 %
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: 알루미늄
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4.545 4.57 4.595 4.619 4.644 4.668
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
대각선 220±1 mm
셀 두께 220 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드 너비 1.8 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.545 W 4.57 W 4.595 W 4.619 W 4.644 W 4.668 W
최대전류 (Impp)
7.918 A 7.939 A 7.959 A 7.979 A 8.019 A 8.05 A
개방전압 (Voc)
0.638 V 0.64 V 0.642 V 0.643 V 0.644 V 0.645 V
단락전류 (Isc)
8.797 A 8.817 A 8.838 A 8.868 A 8.908 A 8.939 A
셀 효율
18.5 % 18.6 % 18.7 % 18.8 % 18.9 % 19 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.45 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.32 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.02 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

Bright Solar Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.brightpv.com
중국
Industrial Park of Heshan Town, Tongxiang, Zhejiang
직원수: 400

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
huiguo.zhang

관련된 상품

 • BSE-M156.75-2...
  Bright Solar En... 단결정
 • M156.75-210 B...
  Bright Solar En... 단결정
 • M157.4-210 BB5
  Bright Solar En... 단결정
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • BSE-P157-BB5
  Bright Solar En... 다결정
 • BSE-P157-BB9
  Bright Solar En... 다결정
 • BSE-P157-BB12
  Bright Solar En... 다결정