Poly 156/156.75 5BB

CSG PVTech Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩238 / Wp
셀종류: 다결정
공율범위: 4.23~4.55 Wp
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 CSG PVTech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

JS156M4

JS Solar
최저가격 ₩260 / Wp
 • 최대출력: 4.94 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 4.94 W
 • Vmpp: 0.549 V
 • Impp: 9 A
 • 개방 회로 전압: 0.653 V
 • 단락 전류: 9.54 A
 • FF: 79.31 %
 • 호률: 20.2 %
 • 모선수: 4
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 4
 • 납땜 패드 원료: 실버, 알루미늄
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
CSG-MM 156-E01 CSG-MM 156-E02 CSG-MM 156-E03 CSG-MM 156-E04 CSG-MM 156-E05 CSG-MM 156-E06 CSG-MM 156-E07 CSG-MM 156-E08 CSG-MM 156-E09 CSG-MM 156-E10 CSG-MM 156-E11 CSG-MM 156-E12
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 4
바스바 너비 1.0 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 4
납땜 패드 너비 2.2 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.23 W 4.28 W 4.33 W 4.35 W 4.38 W 4.4 W 4.43 W 4.45 W 4.48 W 4.5 W 4.53 W 4.55 W
최대전압 (Vmpp)
0.522 V 0.523 V 0.527 V 0.529 V 0.53 V 0.532 V 0.533 V 0.534 V 0.535 V 0.536 V 0.537 V 0.538 V
최대전류 (Impp)
8.02 A 8.11 A 8.18 A 8.21 A 8.25 A 8.28 A 8.3 A 8.33 A 8.36 A 8.39 A 8.41 A 8.43 A
개방전압 (Voc)
0.627 V 0.628 V 0.628 V 0.629 V 0.63 V 0.631 V 0.633 V 0.633 V 0.634 V 0.635 V 0.636 V 0.637 V
단락전류 (Isc)
8.59 A 8.65 A 8.71 A 8.73 A 8.77 A 8.8 A 8.83 A 8.86 A 8.89 A 8.92 A 8.94 A 8.96 A
셀 효율
17.4-17.6 % 17.6-17.8 % 17.8-17.9 % 17.9-18 % 18-18.1 % 18.1-18.2 % 18.2-18.3 % 18.3-18.4 % 18.4-18.5 % 18.5-18.6 % 18.6-18.7 % 18.7 %
충전율 (FF)
77.73 % 78.08 % 78.81 % 79.09 % 79.14 % 79.33 % 79.15 % 79.31 % 79.35 % 79.39 % 79.43 % 79.46 %

CSG PVTech Co., Ltd.

CSG Green Energy lndustrial Park, Machong, Dongguan, Guangdong
직원수: 1,000
모회사 : CSG Holding Co.,Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Iris Wong
Contact Face
Allison Zhang

CSG PVTech Co., Ltd.의 다른 1시리즈

 • ₩272 / Wp
  Mono 156/156.75 5BB
  4.25~4.76 Wp 단결정