Shine 06/10 series

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술:
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩15,600 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 480 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 11 - 31 V
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 4 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 15.0 mm2

제품특성

모델명
Shine06 Shine10
전기 데이터  
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
55 VDC 55 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V
최대 출력 부하 전류
6 A 10 A
자가 소비
≤ 5 mA ≤ 5 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
150x72x35 mm 150x72x35 mm
무게
0.13 Kg 0.13 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
8.0 mm2 8.0 mm2
충전 전압 균일화
14.8 V 14.8 V
충전 전압 부스트
14.5 V 14.5 V
충전 전압 플로트
13.7 V 13.7 V
배터리 종류 GEL
충전 알고리즘 4 Stage
충전 단계 플로트, 균등화, 기타
보호등급 IP 22
작동 온도 범위 -40 ~ +60 °C
최대 고도 4000 m
보호기능  
보호기능 PV 과전압 보호

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

4F, Changshuo Industrial Park, No. 192, Zhuzhou Road, Qingdao, Shandong
직원수: 70
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩7,290 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩302,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩571,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩144,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩77,800 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,620,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩557,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩43,100 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • ₩15,600 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩53,900 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM