XSD48100HC

Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술:
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, VLA
 • 보호등급: IP 30
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
XSD48100HC
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
5600 W
최대 태양 전지 단락 전류
100 A
공칭 전압 (배터리) 전압
54.5 V
배터리 전압 동작 범위
44 - 150 V
자가 소비
≤ 96 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
266x160x398 mm
무게
15.00 Kg
작동 온도 범위 -25 ~ +70 °C
습도 0 - 98 %

Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.

4th Floor, 1-B Bldg., No.6 Rongxin Road, High-Tech Development Park, Xi'an, Shaanxi
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Colin Ma

관련된 상품

 • XX44U
  XinTong Intelli... MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • XX55U
  XinTong Intelli... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • XX70U
  XinTong Intelli... MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • XSD22050
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩7,530 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • XSD22080
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩590,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • XST48100B
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩80,400 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • XSD24100HC
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩148,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩44,500 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM