XSD48100HC

XSD48100HC

Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 mm2

제품특성

모델명
XSD48100HC
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
5600 W
최대 태양 전지 단락 전류
100 A
공칭 전압 (배터리) 전압
54.5 V
배터리 전압 동작 범위
44 - 150 V
자가 소비
≤ 96 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
266x160x398 mm
무게
15.00 Kg
작동 온도 범위 -25 ~ +70 °C
습도 0 - 98 %

Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.xaxintong.com
중국
No.9, Biyuan Second Road, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi
참고: 귀하의 문의가 Shaanxi XinTong Intelligent Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Colin Ma
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
컨트롤러
컨트롤러
기술 유형: MPPT

관련된 상품

 • XX44U
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩300,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • XX55U
  XinTong Intelli... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • XX70U
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩422,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • XSD22050
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩167,000 / 대
  Cedro+ ICC-40...
  Inti Photovolta... MPPT
 • XSD22080
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩52,500 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • XST48100B
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩1,550,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • XSD24100HC
  XinTong Intelli... MPPT
 • ₩1,610,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩554,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩66,600 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • ₩52,500 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • ₩52,500 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • ₩2,260,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩1,780,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM