SCC 5-20 Series

SCC 5-20 Series

Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch L

Garnde Solar Energy
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 96 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20

제품특성

모델명
SCC 5 SCC 10 SCC 15 SCC 20
전기 데이터  
최대 태양 전지 개로 전압
36 V 36 V 36 V 36 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
자가 소비
≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
140x90.5x27.2 mm 140x90.5x27.2 mm 140x90.5x27.2 mm 140x90.5x27.2 mm
무게
0.23 Kg 0.23 Kg 0.23 Kg 0.23 Kg
충전 전압 플로트
13.4 V 13.4 V 13.4 V 13.4 V
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 흡수, 플로트, 기타
작동 온도 범위 35 ~ +55 °C
디스플레이 LED
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, 배터리 역극성 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상

Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cosuper.com
중국
Room 103, Bldg. 18, 99 Gangtian Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, 215121
참고: 귀하의 문의가 Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Rachel Xu
Contact Face
chris
Contact Face
Vince

관련된 상품

 • SCC 30-60 Ser...
  Cosuper Energy PWM
 • SCC MPPT 30-6...
  Cosuper Energy MPPT
 • CMP series
  Cosuper Energy MPPT
 • ₩307,000 / 대
  CMP series
  Cosuper Energy MPPT