NP24-120V-100A

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩43,700 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 24 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 22
 • 최대. 태양광 입력 전력: 2800 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 22 - 62 V
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 6 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 16.0 mm2

제품특성

모델명
NP24V-100A NP48V-100A NP96V-100A NP120V-100A
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
24 V 48 V 96 V 120 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
410x250x160 mm 410x250x160 mm 410x250x160 mm 410x250x160 mm
무게
6.80 Kg 6.80 Kg 6.80 Kg 6.80 Kg
충전 전압 플로트
27.0 V 54.0 V 108.0 V 135.0 V
작동 온도 범위 -10 ~ +40 °C
습도 0 - 85 %
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 배터리 역극성 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

No. 6 Plant, Luoge Fengyuwei Development Zone, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
徐云局

관련된 상품

 • NP-T4 Series
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • NP24-120V-200A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • JND-W483-2403K
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • JND-W9610-240...
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩7,400 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • JND-24V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩579,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • JND-48V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩79,000 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • JND-96V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩146,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • JND-120V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • JND-192V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩54,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • JND-240V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • NP 700W-1200W
  Xie'erxin New E...
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • NP-K 15000W-2...
  Xie'erxin New E... PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT