JND-W483-2403K

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TriStar MPPT

Morningstar
MSRP 부터 ₩591,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 3200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 8 - 72 V
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): 35.0 mm2

제품특성

모델명
JND-W483K JND-W963K JND-W1203K JND-W2403K
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
1000 W 1000 W 1000 W 1000 W
공칭 전압 (배터리) 전압
48 V 96 V 120 V 240 V
자가 소비
≤ 6 mA ≤ 6 mA ≤ 6 mA ≤ 6 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
440x366x166 mm 440x366x166 mm 440x366x166 mm 440x366x166 mm
무게
8.00 Kg 8.00 Kg 8.00 Kg 8.00 Kg
작동 온도 범위 -25 ~ +55 °C
디스플레이 LCD, LED
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 온도 보호 이상

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

No. 6 Plant, Luoge Fengyuwei Development Zone, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
徐云局

관련된 상품

 • NP-T4 Series
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • NP24-120V-100A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • NP24-120V-200A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • JND-W9610-240...
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • JND-24V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩591,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • JND-48V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩80,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • JND-96V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • JND-120V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • JND-192V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • JND-240V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • NP 700W-1200W
  Xie'erxin New E...
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • NP-K 15000W-2...
  Xie'erxin New E... PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT