JND-W9610-24010K

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 32
 • 최대. 태양광 입력 전력: 1100 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 9 - 35 V
 • 피크 변환 효율: 98.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
JND-W9610K JND-W12010K JND-W24010K
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
3000 W 3000 W 3000 W
공칭 전압 (배터리) 전압
96 V 120 V 240 V
자가 소비
≤ 6 mA ≤ 6 mA ≤ 6 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
440x366x166 mm 440x366x166 mm 440x366x166 mm
무게
8.00 Kg 8.00 Kg 8.00 Kg
작동 온도 범위 -25 ~ +55 °C
디스플레이 LCD, LED
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 온도 보호 이상

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

No. 6 Plant, Luoge Fengyuwei Development Zone, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
徐云局

관련된 상품

 • NP-T4 Series
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • NP24-120V-100A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • NP24-120V-200A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • JND-W483-2403K
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • JND-24V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩591,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • JND-48V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩80,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • JND-96V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • JND-120V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • JND-192V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • JND-240V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • NP 700W-1200W
  Xie'erxin New E...
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • NP-K 15000W-2...
  Xie'erxin New E... PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT