JND-192V

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩15,800 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 480 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 11 - 31 V
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 4 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 15.0 mm2

제품특성

모델명
JND-192V
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
19200 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
400 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
192 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
355x273x142 mm
무게
7.50 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
24.0 mm2
충전 전압 부스트
232.0 V
충전 전압 플로트
216.0 V
보호등급 IP 30
작동 온도 범위 -35 ~ +55 °C
보관 온도 범위 -35 ~ +80 °C
습도 10 - 90 %
최대 고도 3000 m
디스플레이 LCD
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 배터리 역극성 보호

Xie'erxin New Energy Techonology Co., Ltd.

No. 6 Plant, Luoge Fengyuwei Development Zone, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
徐云局

관련된 상품

 • NP-T4 Series
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • NP24-120V-100A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • NP24-120V-200A
  Xie'erxin New E... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • JND-W483-2403K
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩7,400 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • JND-W9610-240...
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩579,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • JND-24V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩79,000 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • JND-48V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩146,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • JND-96V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • JND-120V
  Xie'erxin New E... PWM
 • ₩54,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • JND-240V
  Xie'erxin New E... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • NP 700W-1200W
  Xie'erxin New E...
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • NP-K 15000W-2...
  Xie'erxin New E... PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT