384V 30A-250A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: 2 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch XXL

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩1,620,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 192 - 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 44800 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
384V30A 384V50A 384V60A 384V80A 384V100A 384V150A 384V200A 384V250A
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
11500 W 19200 W 23000 W 30000 W 38400 W 57600 W 76800 W 96000 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC
최대 태양 전지 개로 전압
750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V
공칭 전압 (배터리) 전압
384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V
최대 배터리 충전 전류
30 A 50 A 60 A 80 A 100 A 150 A 200 A 250 A
자가 소비
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
520x430x200 mm 760x600x180 mm 760x600x180 mm 760x600x180 mm 585x585x980 mm 585x585x980 mm 690x590x1300 mm 690x590x1300 mm
무게
10.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 65.00 Kg 65.00 Kg 120.00 Kg 120.00 Kg
충전 전압 플로트
442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
충전 단계 플로트, 균등화
온도 보정 계수 -4mV/°C@2V
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20, IP 65
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 RJ 45, 이더넷, RS 232, USB, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD
언어 영어, 중국어, 일본어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • 48V60A - 120V...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩7,280 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • 480V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩301,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • 240V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • 220V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩570,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • 192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩144,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • 120V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩77,700 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • 12V/24V 10A/1...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩1,620,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • 24V30A - 48V3...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩556,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • 120V20A - 220...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩43,100 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • 10KW/5KW
  Jinan Deming Po... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • 120V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • 50KW240V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩15,500 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • 100KW480V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩53,800 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • 240V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • 12V 80A-120A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • 24V 50A-120A
  Jinan Deming Po...
 • 48V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • 48V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • 96V 30A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT