MPPT 100/15D-150/70D

Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TTN-K10A

TTN Electric
MSRP 부터 ₩7,450 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: 550 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 10 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
MPPT 100/15D MPPT 100/30D MPPT 100/50D MPPT 150/45D MPPT 150/60D MPPT 150/70D
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
200 / 400 W 440 / 880 W 700 / 1400 W 650 / 1300 / 2600 W 860 / 1720 / 3440 W 1000 / 2000 / 4000 W
최대 태양 전지 개로 전압
100 V 100 V 100 V 150 V 150 V 150 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V
최대 배터리 충전 전류
15 A 30 A 50 A 45 A 60 A 70 A
자가 소비
≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA
피크 변환 효율
98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
136x98x55 mm 186x125x83 mm 186x125x83 mm 248x178x103 mm 248x178x103 mm 248x178x103 mm
무게
0.50 Kg 1.25 Kg 1.60 Kg 3.00 Kg 3.00 Kg 3.00 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
6.0 mm2 13.0 mm2 13.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2
충전 전압 플로트
13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V
온도 보정 계수 -16mV/°C@12V, -32mV/°C@24V
보호등급 IP 22, IP 43
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 95 %
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, 배터리 역극성 보호, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.

No. 308, Wei 16 Road, Economic Development Zone, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang
직원수: 20
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Hittey

관련된 상품

 • PRL3030
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩7,450 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • Tarom
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • Solsum E
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • Solarix PRS
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩583,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • Solarix MPPT ...
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • ₩147,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • Solarix
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩79,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • PR
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩1,650,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • Power Tarom
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩569,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • FLEXmax MPPT
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • ₩44,000 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • MPPT 75/5-100...
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • MPPT 150 45-70
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • MPPT 100 30-50
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • ₩15,900 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩55,000 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • Solarix MPPT ...
  Wenzhou Xihe El... MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT