CNSC

Shenzhen Constant Technology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: 1 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Constant Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SR-HP2410/20

SRNE Solar
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 30, IP 52
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
CNSC-5096
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
28000 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
750 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
96 / 192 / 384 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
460x360x160 mm
작동 온도 범위 -25 ~ +50 °C
보관 온도 범위 -25 ~ +50 °C
최대 고도 1500 m
디스플레이 LCD
언어 영어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식

Shenzhen Constant Technology Co., Ltd.

B6, Junfeng Industrial Park, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kevin Huang

관련된 상품

 • MPPT-40-60A
  Constant Techno... MPPT
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • ₩590,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩80,400 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩1,670,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩576,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩44,600 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT