Shine 0512/1012EU series

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술:
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SR-MC Series

SRNE Solar
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: --
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 32
 • 최대. 태양광 입력 전력: 24 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 9 - 35 V
 • 피크 변환 효율: 98.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
shine0512E shine0512EU shine1012E shine1012EU
전기 데이터  
최대 태양 전지 개로 전압
5 V 5 V 10 V 10 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 12 V 12 V 12 V
자가 소비
≤ 4 mA ≤ 4 mA ≤ 4 mA ≤ 4 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
126x66x33 mm 126x66x33 mm 126x66x33 mm 126x66x33 mm
무게
0.11 Kg 0.11 Kg 0.11 Kg 0.11 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
4.0 mm2 4.0 mm2 4.0 mm2 4.0 mm2
충전 전압 균일화
14.8 V 14.8 V 14.8 V 14.8 V
충전 전압 부스트
14.5 V 14.5 V 14.5 V 14.5 V
충전 전압 플로트
13.7 V 13.7 V 13.7 V 13.7 V
배터리 종류 GEL, VLA
충전 알고리즘 4 Stage
충전 단계 플로트, 균등화, 기타
온도 보정 범위 -35 ~ +60 °C
보호등급 IP 22
통신 포트 USB

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

4F, Changshuo Industrial Park, No. 192, Zhuzhou Road, Qingdao, Shandong
직원수: 70
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩7,290 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩302,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩571,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩144,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩77,800 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,620,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩557,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩43,100 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • ₩15,600 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩53,900 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...