Smart-CC

Smart-CC

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MSRP 부터 ₩65,900 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: 2880 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
SM05-CC SM10-CC
전기 데이터  
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
55 VDC 55 VDC
최대 태양 전지 개로 전압
5 V 10 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
85x85x20 mm 85x85x20 mm
무게
0.21 Kg 0.21 Kg
충전 전압 균일화
14.8 / 29.6 V 14.8 / 29.6 V
충전 전압 부스트
14.5 / 29.0 V 14.5 / 29.0 V
충전 전압 플로트
13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V
배터리 종류 GEL, VLA
온도 보정 범위 -40 ~ +60 °C
최대 고도 4000 m
보호기능  
보호기능 PV 과전압 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.lumiax.com
중국
No. 192 Zhuzhou Rd, Laoshan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, 266035
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
컨트롤러
컨트롤러
기술 유형: MPPT, PWM
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 1 판매업체

관련된 상품

 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩297,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩428,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,530,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,590,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩548,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩65,900 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • ₩2,240,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • ₩1,770,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...