SunStar 12/24/36/48/72/96/120 40-80A

SunStar 12/24/36/48/72/96/120 40-80A

Rich Electric Co. Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 Rich Electric Co. Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch L

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩665,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 96 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 11200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
SS-50C-MPPT SS-80C-MPPT SS-40CX-MPPT SS-80CX-MPPT SS-50CV-MPPT
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
3250 W 5200 W 2600 W 5200 W 8000 W
최대 태양 전지 개로 전압
140 V 140 V 240 V 240 V 480 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 48 / 72 / 96 / 120 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
242x197x150 mm 390x238x150 mm 242x197x150 mm 390x238x150 mm 382x270x190 mm
무게
4.50 Kg 7.80 Kg 4.50 Kg 7.80 Kg 10.60 Kg
배터리 종류 GEL, AGM, VLA
충전 알고리즘 4 Stage
충전 단계 벌크, 흡수, 플로트, 균등화
온도 보정 계수 5mV/°C@2V
디스플레이 LCD

Rich Electric Co. Ltd.

Click to show company phone
www.richelectric.com.tw
대만
31 Keji 5th Rd., Annan District, Tainan Technology Industrial Park, 70955
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Rich Electric Co. Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • SunStar 12/24...
  Rich Electric PWM
 • ₩317,000 / 대
  SmartSolar MP...
  K and C Solar MPPT
 • ₩200,000 / 대
  Cedro+ ICC-40...
  Inti Photovolta... MPPT
 • ₩63,000 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • ₩1,930,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩665,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩80,000 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • ₩63,000 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • ₩63,000 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM