MPPT DC Series

MPPT DC Series

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MPPT-MS

HeliosNE
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 3 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 43
 • 최대. 태양광 입력 전력: 2400 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 98.00 %
 • 자가 소비: 12 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
MPPT1010-DC MPPT1075-DC MPPT1575-DC
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
130 / 260 W 130 / 260 W 200 / 400 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
90 VDC 60 VDC 60 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 10 A 10 A
자가 소비
≤ 5 mA ≤ 5 mA ≤ 5 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
145x85.8x30 mm 145x85.8x30 mm 145x85.8x30 mm
무게
0.60 Kg 0.60 Kg 0.60 Kg
충전 전압 균일화
14.8 / 29.6 V 14.8 / 29.6 V 14.8 / 29.6 V
충전 전압 부스트
14.5 / 29.0 V 14.5 / 29.0 V 14.5 / 29.0 V
충전 전압 플로트
13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V
배터리 종류 GEL
충전 단계 플로트, 균등화, 기타
온도 보정 계수 -4.17mV/°C@-3.33V
작동 온도 범위 -35 ~ +55 °C
최대 고도 4000 m

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.lumiax.com
중국
No.192, Zhuzhou Road, Qingdao, Shandong, 266035
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • SmartSolar MP...
  ASE Energy MPPT
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • PWM-C P2430C
  HeliosNE PWM
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • MPPT-MS
  HeliosNE MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • MPPT
  HeliosNE MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩621,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,810,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩74,800 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...