XTRA-N

Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

384V 30A-250A

Jinan Deming Power Equipment
최저가격 ₩669,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 20, IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 96000 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 150 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
XTRA 1206N XTRA 2206N XTRA 1210N XTRA 2210N XTRA 3210N XTRA 4210N XTRA 3215N XTRA 4215N XTRA 3415N XTRA 4415N
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
130 / 260 W 260 / 520 W 130 / 260 W 260 / 520 W 390 / 780 W 520 / 1040 W 390 / 780 W 390 / 780 W 390 / 780 / 1170 / 1560 W 520 / 1040 / 1560 / 2080 W
최대 태양 전지 개로 전압
60 V 60 V 100 V 100 V 100 V 100 V 150 V 150 V 150 V 150 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V
배터리 전압 동작 범위
8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 68 V 8 - 68 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 20 A 10 A 20 A 30 A 40 A 30 A 40 A 30 A 40 A
자가 소비
≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA
피크 변환 효율
97.90 % 98.30 % 98.20 % 98.30 % 98.60 % 98.60 % 98.00 % 98.10 % 98.30 % 98.50 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
175x143x48 mm 217x158x56.5 mm 175x143x48 mm 217x158x56.5 mm 230x165x63 mm 255x185x67.8 mm 255x185x67.8 mm 255x187x75.7 mm 255x187x75.7 mm 255x189x83.2 mm
무게
0.57 Kg 0.96 Kg 0.57 Kg 0.96 Kg 1.31 Kg 1.70 Kg 1.70 Kg 2.07 Kg 2.07 Kg 2.47 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
4.0 mm2 16.0 mm2 4.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2 16.0 mm2
충전 전압 균일화
14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V
충전 전압 부스트
14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 벌크, 플로트, 균등화
온도 보정 계수 -3mV/°C@2V
보호등급 IP 32
작동 온도 범위 -25 ~ +50 °C
보관 온도 범위 -20 ~ +70 °C
습도 0 - 95 %
통신 포트 RJ 45, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD
온도 센서
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.

Bldg #18, Co. Park, No.8 Heying Road, Changping District, Beijing
직원수: 300
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
汇能精电
Contact Face
Danny
Contact Face
MS.Tao

관련된 상품

 • ViewStar-AU
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩89,800 / 대
  GMC-D Series
  Zhejiang Geya E... MPPT
 • eTracer-BND
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩12,600 / 대
  Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • iTracer-AD
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩77,700 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • Tracer-CN
  Beijing Epsolar MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • Tracer-AN (10...
  Beijing Epsolar MPPT
 • CIS-N-MPPT (1...
  Phocos MPPT
 • TRIRON
  Beijing Epsolar MPPT
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • Tracer-AN (50...
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩143,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • Tracer-BN
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩570,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • eTracer-AD
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩347,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • iTracer-ND
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩15,500 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM