PVU Series

Jiangxi Baiying High-Tech Holdings Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Baiying High-Tech Holdings Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 mm2

제품특성

모델명
PV2410U PV2415U PV2420U PV2425U PV2430U PV2440U
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 40 A
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
168x92x42 mm 168x92x42 mm 168x92x42 mm 168x92x42 mm 192x109x44 mm 192x109x44 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangxi Baiying High-Tech Holdings Co., Ltd.

No. 6, Jingcheng Road, Yujiang Industrial Park, Yingtan, Jiangxi
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Davy

관련된 상품

 • SPT Series
  Baiying High-Te... MPPT
 • ₩89,300 / 대
  GMC-D Series
  Zhejiang Geya E... MPPT
 • CP Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩566,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • MS Series
  Baiying High-Te... PWM
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • DF Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩12,500 / 대
  Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • FZ Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩77,200 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • VS Series
  Baiying High-Te... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • CM Series
  Baiying High-Te... PWM
 • CIS-N-MPPT (1...
  Phocos MPPT
 • CMR Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩143,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • SCD Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩665,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SCU Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩15,400 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • SCN Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩53,400 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • SS Series
  Baiying High-Te... PWM
 • ₩42,800 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • PVSC Series
  Baiying High-Te... MPPT
 • ₩344,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT