LP-G

SMK Solar Technology Co., Ltd
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 SMK Solar Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TriStar MPPT

Morningstar
MSRP 부터 ₩590,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 3200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 8 - 72 V
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): 35.0 mm2

제품특성

모델명
LP-G10 LP-G20 LP-G30 LP-G40 LP-G50 LP-G60 LP-G30-48 LP-G50-48
전기 데이터  
최대 태양 전지 개로 전압
50 V 50 V 50 V 50 V 50 V 50 V 100 V 100 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 48 V 48 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 30 A 50 A
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
156x90x40 mm 156x90x40 mm 185x100x50 mm 185x100x50 mm 185x128x50 mm 185x128x50 mm 185x100x50 mm 185x128x50 mm
무게
0.21 Kg 0.21 Kg 0.51 Kg 0.51 Kg 0.65 Kg 0.65 Kg 0.51 Kg 0.65 Kg
충전 전압 플로트
13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 54.8 V 54.8 V
작동 온도 범위 -20 ~ +60 °C
보관 온도 범위 -35 ~ +70 °C
습도 0 - 95 %
디스플레이 LCD
언어 영어

SMK Solar Technology Co., Ltd

6th Floor, 8th Building, Xili Yangguang Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Mandy Kam

관련된 상품

 • SCH-20A/30A-E...
  SMK Solar MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • SCH-20A/30A-L...
  SMK Solar MPPT
 • ₩7,530 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • SCF-30A/40A(1...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • SCH-30/40A(12...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • SCH-50/60A(12...
  SMK Solar MPPT
 • ₩590,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • SCH-70/80A/(1...
  SMK Solar MPPT
 • ₩80,400 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • SCH-90/100A(1...
  SMK Solar MPPT
 • ₩148,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • SCF-50/60A (1...
  SMK Solar MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • LP-S
  SMK Solar PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • LPF-D
  SMK Solar PWM
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • LPF-U
  SMK Solar PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT