LPF-U

SMK Solar Technology Co., Ltd
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 SMK Solar Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 mm2

제품특성

모델명
LPF-2410U LPF-2420U LPF-2430U LPF-2440U LPF-2450U LPF-2460U
전기 데이터  
최대 태양 전지 개로 전압
50 V 50 V 50 V 50 V 50 V 50 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
155x107x45 mm 155x107x45 mm 195x135x55 mm 195x135x55 mm 195x135x55 mm 195x135x55 mm
무게
0.24 Kg 0.24 Kg 0.51 Kg 0.51 Kg 0.51 Kg 0.51 Kg
충전 전압 플로트
13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V 13.7 / 27.4 V
작동 온도 범위 -35 ~ +60 °C
보관 온도 범위 -35 ~ +70 °C
습도 0 - 95 %
디스플레이 LCD
언어 영어

SMK Solar Technology Co., Ltd

Block 8, Sunshine Industry Park, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Mandy Kam

관련된 상품

 • SCH-20A/30A-E...
  SMK Solar MPPT
 • ₩7,560 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • SCH-20A/30A-L...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • SCF-30A/40A(1...
  SMK Solar MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • SCH-30/40A(12...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • SCF-50/60A (1...
  SMK Solar MPPT
 • ₩592,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • LP-S
  SMK Solar PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • LP-G
  SMK Solar PWM
 • ₩440,000 / 대
  Rosefinch M
  Garnde Solar En... MPPT
 • LPF-D
  SMK Solar PWM
 • ₩80,600 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩66,300 / 대
  SM Series Med...
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩44,700 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM