ENS12/24 05-20

Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술:
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, VLA
 • 보호등급: IP 30
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
ENS12/24-05 ENS12/24-10 ENS12/24-15 ENS12/24-20
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
5 A 10 A 15 A 20 A
자가 소비
≤ 6 mA ≤ 6 mA ≤ 6 mA ≤ 6 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
150x82x50 mm 150x82x50 mm 150x82x50 mm 150x82x50 mm
터미널 (와이어 사이즈)
6.0 mm2 6.0 mm2 6.0 mm2 6.0 mm2
충전 전압 균일화
14.4 / 24.0 V 14.4 / 24.0 V 14.0 / 24.0 V 14.0 / 24.0 V
충전 전압 부스트
14.2 / 24.0 V 14.2 / 24.0 V 14.4 / 24.0 V 14.4 / 24.0 V
충전 전압 플로트
13.8 / 24.0 V 13.8 / 24.0 V 13.8 / 24.0 V 13.8 / 24.0 V
배터리 종류 GEL, VLA
온도 보정 계수 -30mV/°C@12V
보호등급 IP 30
작동 온도 범위 -35 ~ +80 °C
보관 온도 범위 -35 ~ +80 °C
습도 10 - 90 %
언어 영어
보호기능  
보호기능 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.

Carspa Building, Xinhejia Industrial Zone, Baishi, Yueqing, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Grace Huang

관련된 상품

 • MPPT12/24 10-...
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • ENS12/24 20-6...
  Zhejiang Carspa... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • MPPT12/24 10-...
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • MPPT24 40-60D
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • ENS24/48 20-4...
  Zhejiang Carspa... PWM
 • ₩591,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ENS24/48 50-8...
  Zhejiang Carspa... PWM
 • ₩80,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • CD Series
  Zhejiang Carspa... PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • MPPT24 70-80D
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT