ENS24/48 50-80D

Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 mm2

제품특성

모델명
ENS24/48-50D ENS24/48-60D ENS24/48-80D
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
1500 / 3000 W 1800 / 3600 W 2600 / 5200 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
60 / 96 VDC 60 / 96 VDC 60 / 96 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
24 / 48 V 24 / 48 V 24 / 48 V
최대 배터리 충전 전류
50 A 60 A 80 A
자가 소비
≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA
피크 변환 효율
90.00 % 90.00 % 90.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
199x177.3x93 mm 199x177.3x93 mm 199x177.3x93 mm
무게
1.52 Kg 1.52 Kg 1.52 Kg
충전 전압 플로트
27.6 / 55.2 V 27.6 / 55.2 V 27.6 / 55.2 V
배터리 종류 GEL, AGM
보호등급 IP 22
작동 온도 범위 -40 ~ +50 °C
디스플레이 LCD
언어 영어
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, 배터리 역극성 보호, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd.

Carspa Building, Xinhejia Industrial Zone, Baishi, Yueqing, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Grace Huang

관련된 상품

 • MPPT12/24 10-...
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • ENS12/24 05-20
  Zhejiang Carspa... PWM
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • ENS12/24 20-6...
  Zhejiang Carspa... PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • MPPT12/24 10-...
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • ₩7,400 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • MPPT24 40-60D
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • ₩579,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ENS24/48 20-4...
  Zhejiang Carspa... PWM
 • ₩79,000 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • CD Series
  Zhejiang Carspa... PWM
 • ₩146,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • MPPT24 70-80D
  Zhejiang Carspa... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩54,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT