GST-150F /200F /300F

NanJing GuanYa Power Equipment Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 NanJing GuanYa Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 10 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 16.0 mm2

제품특성

모델명
GST-150F GST-200F GST-300F
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
33600 W 44800 W 67200 W
최대 태양 전지 개로 전압
500 V 500 V 500 V
배터리 전압 동작 범위
200 - 450 V 200 - 450 V 200 - 450 V
최대 배터리 충전 전류
150 A 200 A 300 A
피크 변환 효율
99.00 % 99.00 % 99.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
1050x550x520 mm 1050x550x520 mm 1050x550x520 mm
무게
86.00 Kg 95.00 Kg 132.00 Kg
보호등급 IP 20, IP 54
작동 온도 범위 -10 ~ +50 °C
보관 온도 범위 -25 ~ +55 °C
습도 0 - 95 %
최대 고도 5000 m
통신 포트 RS 232, RS 485
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 과부하 보호

NanJing GuanYa Power Equipment Co., Ltd.

No. 2, Yuxi Road, National High-Tech Development Zone, Nanjing, Jiangsu
직원수: 500
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
朱经理

관련된 상품

 • GST-10B
  GuanYa Power MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • GST-30D /50D ...
  GuanYa Power MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • GST-150D /200...
  GuanYa Power MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • GST-50F /100F
  GuanYa Power MPPT
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • ₩591,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩80,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩44,600 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other