Tracer-AN (50A-100A)

Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

192V 30A-300A

Jinan Deming Power Equipment
최저가격 ₩335,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 192 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 20, IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 57600 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 150 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
Tracer5210AN Tracer6210AN Tracer5415AN Tracer6415AN Tracer8415AN Tracer10415AN Tracer5420AN Tracer6420AN Tracer8420AN Tracer10420AN
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
625 / 1250 W 750 / 1500 W 625 / 1250 / 1875 / 2500 W 750 / 1500 / 2250 / 3000 W 1000 / 2000 / 3000 / 4000 W 1250 / 2500 / 3750 / 5000 W 625 / 1250 / 1875 / 2500 W 750 / 1500 / 2250 / 3000 W 1000 / 2000 / 3000 / 4000 W 1250 / 2500 / 3750 / 5000 W
최대 태양 전지 개로 전압
100 V 100 V 150 V 150 V 150 V 150 V 200 V 200 V 200 V 200 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V
배터리 전압 동작 범위
8 - 32 V 8 - 32 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V 8 - 68 V
최대 배터리 충전 전류
50 A 60 A 50 A 60 A 80 A 100 A 50 A 60 A 80 A 100 A
자가 소비
≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA ≤ 98 mA
피크 변환 효율
98.00 % 98.00 % 98.30 % 98.60 % 98.50 % 98.60 % 98.30 % 98.10 % 98.50 % 98.50 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
261x216x119 mm 340x236x119 mm 261x216x119 mm 340x236x119 mm 394x240x134 mm 394x242x143 mm 261x216x119 mm 340x236x119 mm 394x240x134 mm 394x242x143 mm
무게
3.50 Kg 4.50 Kg 3.50 Kg 4.50 Kg 6.10 Kg 7.40 Kg 3.50 Kg 4.50 Kg 6.10 Kg 7.40 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
16.0 mm2 35.0 mm2 16.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2 16.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2 35.0 mm2
충전 전압 균일화
14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V 14.6 / 14.8 V
충전 전압 부스트
14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V 14.4 / 14.2 V
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA, 납 카본
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 벌크, 플로트, 균등화
온도 보정 계수 -3mV/°C@2V
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
보관 온도 범위 -30 ~ +85 °C
습도 5 - 95 %
통신 포트 RJ 45, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD
온도 센서
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Beijing Epsolar Technology Co., Ltd.

Bldg #18, Co. Park, No.8 Heying Road, Changping District, Beijing
직원수: 300
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
汇能精电
Contact Face
Danny
Contact Face
MS.Tao

관련된 상품

 • LandStar-EU
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩89,500 / 대
  GMC-D Series
  Zhejiang Geya E... MPPT
 • LandStar-B
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩551,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • LandStar-BPL
  Beijing Epsolar PWM
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ViewStar-AU
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩12,200 / 대
  Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • eTracer-BND
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩75,100 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • iTracer-AD
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩139,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • LandStar-GPLI
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩335,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • Tracer-BP
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩15,000 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • Tracer-BPL
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩52,000 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • Tracer-LPLI
  Beijing Epsolar MPPT
 • ₩41,600 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • LandStar-EPD
  Beijing Epsolar PWM
 • ₩647,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • Tracer-CN
  Beijing Epsolar MPPT
 • LandStar
  Beijing Epsolar PWM
 • Tracer-AN (10...
  Beijing Epsolar MPPT
 • TRIRON
  Beijing Epsolar MPPT
 • ViewStar-BN
  Beijing Epsolar PWM
 • LandStar-LPLIR
  Beijing Epsolar PWM
 • LandStar-LPLI
  Beijing Epsolar PWM
 • LandStar-LPLW
  Beijing Epsolar PWM
 • XTRA-N
  Beijing Epsolar MPPT
 • Tracer-BN
  Beijing Epsolar MPPT
 • eTracer-AD
  Beijing Epsolar MPPT
 • iTracer-ND
  Beijing Epsolar MPPT