ST Series 12/24/48V 20A-60A

Amplec Electronic Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MSRP 부터 ₩75,800 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 3.2 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: IP 55, IP 65

제품특성

모델명
20A 30A 30A 40A 50A 60A
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V
배터리 전압 동작 범위
18 - 30 V 18 - 30 V 36 - 60 V 36 - 60 V 36 - 60 V 36 - 60 V
최대 배터리 충전 전류
20 A 30 A 30 A 40 A 50 A 60 A
피크 변환 효율
99.00 % 99.00 % 99.00 % 99.00 % 99.00 % 99.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
260x200x110 mm 260x200x110 mm 260x200x110 mm 260x200x110 mm 260x200x110 mm 260x200x110 mm
무게
1.20 Kg 1.50 Kg 2.10 Kg 2.30 Kg 2.50 Kg 2.70 Kg
충전 전압 플로트
13.5 / 27.0 V 13.5 / 27.0 V 13.5 / 27.0 V 13.5 / 27.0 V 13.5 / 27.0 V 13.5 / 27.0 V
배터리 종류 리튬 이온
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트, 기타
보호기능  
보호기능 PV 과전압 보호, 온도 보호 이상

Amplec Electronic Co., Ltd.

Click to show company phone
https://amplec.cn
중국
2F Qianxu Technological Park, No 27, Guangming Road, Dongguan, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Shayne

관련된 상품

 • HT Series 60A...
  Amplec MPPT
 • ₩75,800 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • HT Series 10A...
  Amplec MPPT
 • ₩551,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • ST Series 96V...
  Amplec MPPT
 • ₩87,300 / 대
  MPPT-T 40-100A
  Suncime MPPT
 • SNC50/60
  Amplec PWM
 • SDC10/20
  Amplec PWM
 • DBC10
  Amplec PWM
 • LBC10/20
  Amplec PWM
 • YT-10-60A
  Amplec PWM