YT-10-60A

YT-10-60A

Amplec Electronic Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 32

제품특성

모델명
YT-10A YT-20A YT-30A YT-40A YT-50A YT-60A
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
152x116x61 mm 152x116x61 mm 152x116x61 mm 152x116x61 mm 160x175x75 mm 160x175x75 mm
배터리 종류 GEL, AGM
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호

Amplec Electronic Co., Ltd.

Click to show company phone
https://amplec.cn
중국
2F Qianxu Technological Park, No 27, Guangming Road, Dongguan, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Shayne

관련된 상품

 • HT Series 60A...
  Amplec MPPT
 • SmartSolar MP...
  ASE Energy MPPT
 • HT Series 10A...
  Amplec MPPT
 • ₩73,100 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • ST Series 96V...
  Amplec MPPT
 • ₩535,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • ST Series 12/...
  Amplec MPPT
 • PWM-C P2430C
  HeliosNE PWM
 • SNC50/60
  Amplec PWM
 • MPPT-MS
  HeliosNE MPPT
 • SDC10/20
  Amplec PWM
 • MPPT
  HeliosNE MPPT
 • DBC10
  Amplec PWM
 • LBC10/20
  Amplec PWM