PWM 150-200A

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 10 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 16.0 mm2

제품특성

모델명
150A 200A
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
33.6 / 37.8 / 42 / 67.2 W 44.8 / 50.4 / 56 / 89.6 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
400 / 450 / 500 / 750 VDC 400 / 450 / 500 / 750 VDC
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
805x330x500 mm 805x330x500 mm
무게
32.00 Kg 33.00 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V
배터리 종류 GEL
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트, 기타
온도 보정 계수 -3mV/°C@2V
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -20 ~ +60 °C
보관 온도 범위 -20 ~ +70 °C
습도 5 - 95 %
최대 고도 5000 m
통신 포트 RS 232, RS 485
디스플레이 LCD
냉각 모드 강제공냉식

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.

Section 02, 3/F, Bldg. 03, No. 60, Langbao West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kathy
Contact Face
Andy Leung

관련된 상품

 • PWM 50-100A
  Xindun Power PWM
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • PWM 10-60A
  Xindun Power PWM
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • wonder
  Xindun Power
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • MPPT 10-100A
  Xindun Power MPPT
 • ₩7,540 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • MPPT 50-100A
  Xindun Power MPPT
 • ₩591,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩80,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩44,600 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other