PWM 10-60A

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩8,460 / 대
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

384V 30A-250A

Jinan Deming Power Equipment
최저가격 ₩649,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 20, IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 96000 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 150 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
10/20/30A 40/50/60A
제품사양  
공율
140 / 280 / 420 / 560 / 700 W 140 / 280 / 420 / 560 / 700 W
가격
₩8,460 / 대 ₩8,460 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
140 / 280 / 420 / 560 / 700 W 140 / 280 / 420 / 560 / 700 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
50 / 100 VDC 50 / 100 VDC
자가 소비
≤ 5 mA ≤ 5 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
42x97x152 mm 64x112x182 mm
무게
0.34 Kg 0.64 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트, 무음
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -10 ~ +40 °C
보관 온도 범위 -20 ~ +60 °C
습도 5 - 95 %
최대 고도 5000 m
디스플레이 LCD
언어 영어
냉각 모드 자연공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.

Section 02, 3/F, Bldg. 03, No. 60, Langbao West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kathy
Contact Face
Andy Leung

관련된 상품

 • ₩8,460 / 대
  PWM 150-200A
  Xindun Power PWM
 • ₩89,900 / 대
  GMC-D Series
  Zhejiang Geya E... MPPT
 • ₩8,460 / 대
  PWM 50-100A
  Xindun Power PWM
 • ₩553,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • wonder
  Xindun Power
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩63,200 / 대
  MPPT 10-100A
  Xindun Power MPPT
 • ₩12,200 / 대
  Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • ₩63,200 / 대
  MPPT 50-100A
  Xindun Power MPPT
 • ₩75,300 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩139,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩336,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩15,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩52,200 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩41,700 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩649,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT