MPPT 10-100A

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩64,100 / 대
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

384V 30A-250A

Jinan Deming Power Equipment
최저가격 ₩659,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 20, IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 96000 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 150 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
150/10A 150/20A 150/30A 150/40A 150/50A 150/60A 150/80A 150/100A
제품사양  
공율
140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W
가격
₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대 ₩64,100 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W 140 / 280 / 560 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
150 VDC 150 VDC 150 VDC 150 VDC 150 VDC 150 VDC 150 VDC 150 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V
피크 변환 효율
98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
65x135x185 mm 65x135x185 mm 65x135x185 mm 74x143x240 mm 74x143x240 mm 74x143x240 mm 100x180x280 mm 100x180x280 mm
무게
1.15 Kg 1.15 Kg 1.15 Kg 1.80 Kg 1.80 Kg 1.80 Kg 3.70 Kg 3.70 Kg
충전 전압 균일화
14.2 V 14.2 V 14.2 V 14.2 V 14.2 V 14.2 V 14.2 V 14.2 V
충전 전압 부스트
13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V
배터리 종류 GEL
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트
온도 보정 계수 -3mV/°C@2V
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -15 ~ +50 °C
보관 온도 범위 -20 ~ +60 °C
습도 5 - 95 %
최대 고도 2000 m
통신 포트 RS 485
디스플레이 LCD
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 온도 보호 이상

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.

Section 02, 3/F, Bldg. 03, No. 60, Langbao West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kathy
Contact Face
Andy Leung

관련된 상품

 • ₩8,590 / 대
  PWM 150-200A
  Xindun Power PWM
 • ₩91,100 / 대
  GMC-D Series
  Zhejiang Geya E... MPPT
 • PWM 50-100A
  Xindun Power PWM
 • ₩561,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • PWM 10-60A
  Xindun Power PWM
 • Tarom (New Ge...
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • wonder
  Xindun Power
 • ₩12,400 / 대
  Solsum F
  Wenzhou Xihe El... PWM
 • MPPT 50-100A
  Xindun Power MPPT
 • ₩76,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩141,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩341,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩15,300 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩52,900 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩42,300 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩659,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT