ST-G-Series

ST-G-Series

Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
Cici
참고: 귀하의 문의가 Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MPPT

HeliosNE
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 3 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 32
 • 최대. 태양광 입력 전력: 3200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 98.00 %
 • 자가 소비: 12 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
ST-G1205 ST-G1210 ST-G1215 ST-G1220 ST-G1230
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
5 A 10 A 15 A 20 A 30 A
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
167x124x50 mm 167x124x50 mm 167x124x50 mm 167x124x50 mm 167x124x50 mm
충전 전압 플로트
13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V
PDF  
제품 사양서 다운받기

Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinasuoer.com
중국
Ercun Road Section, Yanfeng Avenue, Shishan Town, Nanhai, Foshan, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Cici
Contact Face
Lee-SUOER

관련된 상품

 • ST-F-Series
  Suoer Electroni... PWM
 • ₩296,000 / 대
  SmartSolar MP...
  K and C Solar MPPT
 • ST-C -series
  Suoer Electroni... PWM
 • ST-S-series
  Suoer Electroni... PWM
 • ST-MP-series
  Suoer Electroni... MPPT
 • SMP Series
  Suoer Electroni... MPPT
 • ST-H-Series
  Suoer Electroni... MPPT