MPPT Series

MPPT Series

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MPPT

HeliosNE
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 3 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 32

제품특성

모델명
SSM-20 SSM-30 SSM-40 SSM-50 SSM-60
전기 데이터  
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V 12 / 24 / 36 / 48 V
피크 변환 효율
99.50 % 99.50 % 99.50 % 99.50 % 99.50 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
186x148x64.5 mm 186x148x64.5 mm 172.8x249.7x111.1 mm 172.8x249.7x111.1 mm 342.8x190x117 mm
무게
1.25 Kg 1.25 Kg 2.80 Kg 2.80 Kg 4.20 Kg
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트
언어 영어, 중국어
보호기능  
보호기능 PV 과전압 보호

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.clbele.com
중국
Xiangyang Bridge Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

관련된 상품

 • PWM100-150 SP
  C.LBE PWM
 • SmartSolar MP...
  ASE Energy MPPT
 • PWM-30-80 SP
  C.LBE PWM
 • ₩72,700 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • PWM SD 10-60A
  C.LBE PWM
 • ₩524,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • PWM-C P2430C
  HeliosNE PWM
 • MPPT-MS
  HeliosNE MPPT
 • MPPT
  HeliosNE MPPT
 • ₩604,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩1,760,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT