12V 80A-120A

12V 80A-120A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩376,000 / 대
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩53,700 / 대
 • 기술: Other
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 22
 • 최대. 태양광 입력 전력: 700 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 95.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): 16.0 mm2

제품특성

모델명
12V80A 12V100A 12A120A
제품사양  
공율
960 W 1200 W 1440 W
가격
₩376,000 / 대 ₩597,000 / 대 ₩651,000 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
960 W 1200 W 1440 W
최대 태양 전지 개로 전압
60 V 60 V 60 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 12 V 12 V
자가 소비
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
395x320x170 mm 395x320x170 mm 395x320x170 mm
무게
7.00 Kg 7.00 Kg 7.00 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 13.8 V 13.8 V
온도 보정 계수 -4mV/°C@2V
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 이더넷, USB, RS 485
디스플레이 LCD
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 충전 보호 이상, 온도 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • ₩597,000 / 대
  10KW/5KW
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩7,270 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • ₩895,000 / 대
  480V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩301,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • ₩668,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • ₩345,000 / 대
  240V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩569,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩346,000 / 대
  220V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩143,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩346,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩77,600 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩746,000 / 대
  120V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩1,610,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩11,900 / 대
  12V/24V 10A/1...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩555,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩100,000 / 대
  24V30A - 48V3...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩43,000 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩275,000 / 대
  120V20A - 220...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩15,500 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩281,000 / 대
  120V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩53,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩281,000 / 대
  48V60A - 120V...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • 50KW240V
  Jinan Deming Po... PWM
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • 100KW480V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩346,000 / 대
  240V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩224,000 / 대
  24V 50A-120A
  Jinan Deming Po...
 • ₩186,000 / 대
  48V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩657,000 / 대
  48V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩298,000 / 대
  96V 30A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT