240V 30A-80A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩360,000 / 대
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 mm2

제품특성

모델명
240V30A 240V50A 240V60A 240V80A
제품사양  
공율
7200 W 12000 W 14400 W 19200 W
가격
₩360,000 / 대 ₩391,000 / 대 ₩465,000 / 대 ₩775,000 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
7200 W 12000 W 14400 W 19200 W
최대 태양 전지 개로 전압
500 V 500 V 500 V 500 V
공칭 전압 (배터리) 전압
240 V 240 V 240 V 240 V
자가 소비
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
520x430x200 mm 520x430x200 mm 520x430x200 mm 520x430x200 mm
무게
12.00 Kg 12.00 Kg 12.00 Kg 12.00 Kg
충전 전압 플로트
276.0 V 276.0 V 276.0 V 276.0 V
온도 보정 계수 -4mV/°C@2V
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 이더넷, USB, RS 485
디스플레이 LCD
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 충전 보호 이상, 온도 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • ₩620,000 / 대
  10KW/5KW
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩7,560 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • ₩930,000 / 대
  480V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • ₩695,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • ₩359,000 / 대
  240V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • ₩360,000 / 대
  220V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩592,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩360,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩775,000 / 대
  120V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩80,600 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩12,400 / 대
  12V/24V 10A/1...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩66,300 / 대
  SM Series Med...
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩104,000 / 대
  24V30A - 48V3...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩440,000 / 대
  Rosefinch M
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩285,000 / 대
  120V20A - 220...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩44,700 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩292,000 / 대
  120V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • ₩292,000 / 대
  48V60A - 120V...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • 50KW240V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • 100KW480V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩55,800 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩391,000 / 대
  12V 80A-120A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • ₩233,000 / 대
  24V 50A-120A
  Jinan Deming Po...
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩194,000 / 대
  48V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩682,000 / 대
  48V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩310,000 / 대
  96V 30A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT