48V60A - 120V25A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩291,000 / 대
기술: MPPT
제품보증연한: 1.5 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

EcoPulse

Morningstar
MSRP 부터 ₩80,400 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 15 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 2.5 - 16.0 mm2

제품특성

모델명
48V60A 96V30A 96V52A 240V42A 120V40A 120V25A
제품사양  
공율
3000 W 3000 W 5000 W 10000 W 5000 W 3000 W
가격
₩291,000 / 대 ₩291,000 / 대 ₩427,000 / 대 ₩359,000 / 대 ₩346,000 / 대 ₩291,000 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
3000 W 3000 W 5000 W 10000 W 5000 W 3000 W
최대 태양 전지 개로 전압
72 V 144 V 144 V 360 V 180 V 180 V
공칭 전압 (배터리) 전압
48 V 96 V 96 V 240 V 120 V 120 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
482x132x350 mm 482x132x350 mm 482x132x350 mm 482x132x350 mm 482x132x350 mm 482x132x350 mm
무게
9.00 Kg 9.00 Kg 13.00 Kg 9.00 Kg 13.00 Kg 9.00 Kg
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 이더넷, RS 232, USB, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD
언어 영어, 중국어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 야간 역전류 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • ₩291,000 / 대
  120V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • ₩309,000 / 대
  96V 30A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • ₩680,000 / 대
  48V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • ₩193,000 / 대
  48V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩7,530 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • ₩233,000 / 대
  24V 50A-120A
  Jinan Deming Po...
 • ₩590,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩390,000 / 대
  12V 80A-120A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩80,400 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩359,000 / 대
  240V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩148,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • 100KW480V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • 50KW240V
  Jinan Deming Po... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩618,000 / 대
  10KW/5KW
  Jinan Deming Po... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • ₩284,000 / 대
  120V20A - 220...
  Jinan Deming Po... Other
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • ₩104,000 / 대
  24V30A - 48V3...
  Jinan Deming Po... Other
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩12,400 / 대
  12V/24V 10A/1...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩44,500 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩773,000 / 대
  120V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩55,700 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩359,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩359,000 / 대
  220V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩357,000 / 대
  240V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩693,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩928,000 / 대
  480V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT